دسترسی انترنتی به رمان چهل دختران

علاقمندان و خوانندگان چهل‏دختران!

چنان‏چه قبلاٌ وعده سپرده بودیم که رمان چهل دختران را در نسخۀ الکترونیکی در انترنت می‏گذاریم، اکنون زمان آن فرارسیده است. با مراجعه به آدرسی که در وبسایت گوگل بوکس گذاشته ایم، در ظرف چند ثانیه کتاب دسترسی می‏یابید.

رمان چهل دختران که با سبک منحصر بفرد نویسنده نگارش یافته و مهندسی گردیده است، بزبان متفاوت از رمان های متداول روایت می‏شود. علی‏رغم ممیزه‏های ادبی فوق، کتاب برای هرخواننده هدیه‏ پیش کش می‏کند. از آن جهت از ابراز نظر خوانندگان فرهنگ دوست در مورد کتاب پیشاپیش قدردانی نموده سپاسگزاری می‏نماییم.

با سپاس و درود

مدیریت

:Google Play Books URL

https://play.google.com/store/books/details/John_Yunus_Salehi_Cheeldokhtaran?id=58fCT_pP_icC

Facebook Page URL: http://www.facebook.com/cheeldokhtaran

:Amazon Purchase URL

http://www.amazon.com/Cheel-Dokhtaran-heroic-Hazara-Persian/dp/098882230X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1375470225&sr=1-1&keywords=cheeldokhtaran

Advertisements

دسترسی به کتاب

خوانندگان گرامی سلام!

.عدۀ کثیری از فرهنگیان عزیز خارج از آمریکا خواهان دسترسی آسانتر این کتاب از ما شده اند

.ما هم در این راستا  تلاش داریم تا کتاب هر چه زودتر و آسانتر در دسترس آن علاقمندان محترم در افغانستان و خارج از افغانستان  قرار گیرد و نتیجه آنرا بزودی اعلام  خواهیم کرد

مدیریت

!فرهنگیان و ادب دوستان گرامی

جهت بحث و تماس  با شما، ما صفحۀ در وُرد پرس باز کرده ایم تا نظرات، پیش‏نهادات و انتقادات تان را با ما در میان بگذارند. قابل تذکر اینکه، ما تنها برای مضامین جدی که با متن کتاب خوانش داشته و سزاوار بحث و گفتگو باشد پاسخ خواهیم گفت. در صورتی که خواسته باشید نظر شخصی تان را با نویسنده در میان  بگذارید، به آدرس:  cheeldokhtaran@gmail.com در تماس شوید.